Villámvédelmi felülvizsgálat

Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálat és minősítése, amit villámvédelmi jegyzőkönyv tartalmaz, a mindenkór hatályban lévő (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik. A villámvédelmi vizsgálatot a villámhárító berendezés kivitelezésekor érvényben lévő szabványok, rendeleteknek megfelelően végezzük. A norma szerinti (új villámvédelem) és a nem norma szerinti meglévő épületre szerelt régi szabvány szerint kivitelezett villámhárító berendezések felülvizsgálatát is vállaljuk.

Nem norma szerinti villámvédelem

Az új létesítési szabványok bevezetése előtt, tehát az MSZ 274 szabvány előírásai szerint készítették el az épületre szerelt villámhárító berendezést.

Nem norma szerinti villámvédelem szerint készült villámhárító berendezések bővítését a létesítésük idején érvényben lévő rendelkezések szerint kell kivitelezni.

A villámvédelmi felülvizsgálatot a kiépítésekor érvényes szabványok és rendeletek figyelembevételével kel ellenőrizni.

Időszakos felülvizsgálat gyakorisága

  • 3 évenként : A, B tűzveszélyességi osztályú épületeken
  • 6 évenként : C, D, E tűzveszélyességi osztályú épületeken
  • Az épület vagy rászerelt villámhárító átalakítás, bővítés, vagy javítás után, ami megváltoztatja a villámvédelem biztonságát.
  • A villámhárító sérülése, épületbe csapott nagy erejű villámlás után és minden olyan dolog észlelése után, ami befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.

A villámvédelmi felülvizsgálatokat a leegyeztetet határidőre, mindig befejezzük. A megbeszélt időben elkezdjük, a megrendelő idejét nem raboljuk, A szükséges engedélyekkel, bizonyítványokkal rendelkezünk, és minden tudásunkkal és tapasztalatunkkal azon vagyunk, hogy megrendelőink  elégedettek  legyenek.

Norma szerinti villámvédelem:

Ideiglenes és állandó jellegű építmények villámvédelme norma szerinti, ha a tervezése, kiépítése, szerelése, vizsgálata és karbantartása megfelel a vonatkozó előírásoknak, vagy olyan biztonságot nyújt, ami azzal egyenértékű.

Új épületen, és ha az épület rendeltetése megváltozik, csak norma szerinti villámvédelmi rendszerrel lehet szerelni.

A villámhárító szerelése közben vannak alkatrészek, amik eltakarásra kerülnek, ezekről eltakarás előtt részleges felülvizsgálatot kell készíteni, fotókkal mellékelve. 

A villámhárító berendezés elkészülte után, de még az átadás előtt kell elvégezni az első felülvizsgálatot.

Az időszakos felülvizsgálatot az LPS I és a LPS II osztályú rendszereken 3 évenként, egyéb rendszereken elegendő 6 évenként ellenőrizni a villámhárító állapotát.

Villámhárítót csak tervezés dokumentációja alapján lehet kivitelezni és felülvizsgálni. Az időszakos felülvizsgálatok minősítése a tervdokumentum és az eltakarás előtti részek felülvizsgálati jegyzőkönyv elvesztése után csak nem megfelelt lehet, ezért ezekre a dokumentumokra nagyon vigyázni kell.

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelem felülvizsgálatát csak az végezheti, aki erősáramú előképzettséggel rendelkezik, és 3 év gyakorlati időt töltött el a szakmában. Elvégezte az villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyamot és ott sikeres vizsgát tett. Rendelkezik OKJ –s villámvédelmi felülvizsgáló bizonyítvánnyal

Villámvédelmi jegyzőkönyv

A villámvédelmi rendszer átvizsgálása és a kötelező földelési mérések után készítjük el a villámvédelmi jegyzőkönyvet.

Villámvédelmi jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat dátumát, az épület pontos nevét az ellenőrzés határainak megadásával. A vizsgálat milyen szabványok szerint történt, ha van eltérési engedély, akkor annak az iktatási számát. A villámvédelem kiviteli és átadási dokumentumuk adatait, bizonylatok felsorolása. A vizsgálat minősítését, hogy a villámvédelem biztonságos, rendeltetésszerű használatra megfelelő, vagy nem.

Nem kötelező csak ajánlott a villámvédelem kialakítása

  • Városi, elővárosi környezetben egymás felett elhelyezett maximum 400 m2 alapterület lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, ha A1-A2  tűzvédelmi osztályba tartozik a tető anyaga.
  • Városi, elővárosi környezetben maximum 200 m2-es közösségi épületben.
  • Az épület gerinc magassága maximum 10 m

Belső villámvédelem   

A villámhárító feladata villámvédelem külső hatásának megoldása. A belső villámvédelem az épületben található berendezések és a külső rendszer között keletkezett átütések megszüntetését hivatott megszüntetni.

A veszélyes megközelítés átütést okozhat, ennek elkerülésére össze kell kötni vagy direkt, és akkor nem húz át, vagy ha nem lehetséges, akkor szikra közön keresztül, de akkor már szabályozzuk az átütés helyét. Ezeknek az átkötéseknek a helyét a szabvány pontosan meghatározza, irányelveket ír elő A legtöbb ilyen átkötést szemétledobó, liftakna, szellőző cső, vagy a különböző csőhálózatokon kell alkalmazni. 

A villámvédelem felülvizsgálat alatt nagy figyelmet szentelünk a belső villámvédelem szabványos átkötések meglétének ellenőrzésére és a belső túlfeszültség védelmi készülékek meglétének és szabályos elhelyezésének szerelésének ellenőrzésére

Villámvédelmi jegyzőkönyv átadása

A megrendelést követő vizsgálatok, elemzések és földelés mérések után az elkészített villámvédelmi jegyzőkönyvet jól áttekinthető minőségi kivitelben adjuk át a megrendelőnek kettő példányban vagy  posta szolgálattal kézbesítjük.