Erősáramú berendezés felülvizsgálata

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat nem az új berendezések első felülvizsgálata, hanem a használatukat követő időszakos vizsgálat.  Az ellenőrzés az üzem bejárásából, a villamos elosztók, kábelek, vezetékek, a villamos kötések, és az összes villamos berendezés átvizsgálásából áll, tűzvédelmi és villamos szabványossági szempontok alapján. A szabványossági felülvizsgálat szigetelésmérésből, és a bejárás alatt a látottak alapján, a tapasztalatok alapján minősítjük a villamos berendezéseket. A tűzvédelmi felülvizsgálat arról ad minősítést, hogy a villamos berendezések állaga a használat alatt nem romlott nem öregedett annyira, amely veszélyeztetné a biztonságot, esetleg tüzet okozhatna.

A tűzveszélyt a villamos berendezésekre és környezetünkre a használatuk közben a túláram okozza.  A túláram zárlat, vagy túlterhelés következménye, ami ellen beépített védelmi eszközökkel védekezünk pl: biztosíték, kismegszakító.  Minden villamos hálózatot meghatározott teljesítményre méreteznek. Ha egy hálózatra túl sok fogyasztót csatlakoztatunk, a megengedettnél jobban megterheljük, a vezetékeken a névlegesnél nagyobb áram folyhat, amitől melegszenek, fellazulnak a kötések, és a legrosszabb esetben tüzet is okozhat. Ennek kivédésére túlterhelés elleni védelmet kell beszerelni pl: biztosíték, hőkioldó stb. Veszélyes túlterheléskor a védelem le kapcsolja az áramkört. Ha a védelem meghibásodik, vagy szakszerűtlenül javítják, megpatkolják a biztosítékot, a vezeték össze éghet és tüzet okozhat.

Szabványossági felülvizsgálat

Az időszakos szabványossági felülvizsgálat elvégzéséhez a felülvizsgáló rendelkezésére átkel adni a következő dokumentumokat:

 • tűzveszélyességi osztályba sorolást helyiségekre lebontva,
 • a villamos rajzokat,
 • előző szabványossági felülvizsgálat dokumentációját,
 • az érvényben lévő vagy előző érintésvédelmi minősítő iratot
 • az érvényben lévő vagy előző villámvédelmi jegyzőkönyvet,

A szabványossági felülvizsgálatról készült minősítő iratban nyilatkozni kell a védelmi módokról: -túláram-védelemről, a -túlfeszültség-védelemről, a feszültségcsökkenés elleni védelemről, továbbá az érintésvédelemről, és a villámvédelemről. Ha az érintésvédelmi felülvizsgálatot, nem a szabványossági felülvizsgálattal együtt végzi a felülvizsgáló, kell lenni érvényes érintésvédelmi le nem járt jegyzőkönyvnek a szabványossági felülvizsgálat minősítő iratának megfelelő minősítéséhez. Ha nincs érvényes érintésvédelmi minősítő irat, akkor el kell végezni az érintésvédelmi mérést is a szabványossági felülvizsgálattal együtt.

A szabványossági felülvizsgálat közben talált hibák, a minősítő iratban vannak felsorolva, és naptári napban van meghatározva a hibák kijavításának határideje. A hibákat határidőre ki kell javítani, és hitelt érdemlően nyilatkozni kell a hiba kijavításáról. Úgy mint a felülvizsgálat elmulasztása, a minősítő iratban található hibák kijavításának elmulasztása is tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ezt az időszakos szabványossági vizsgálatot az OTSZ írja elő ezért tűzvédelmi felülvizsgálatnak is nevezik.

A kisfeszültségű villamos berendezések időszakos ellenőrzése az MSZ 10900 szabvány alapján történik. az MSZ 2364, MSZ EN 60364 és az MSZ EN 60079 előírásaival együtt alkalmazzuk. A tűzvédelmi felülvizsgálat nem javításról és karbantartásról szól, hanem a hibák megállapításáról és minősítéséről, hogy a villamos berendezés nem károsodott és nem romlott annyira az állapota, a használat alatt, amely csökkentené a biztonságot. A vizsgálat arra irányul, hogy a használatban lévő villamos berendezések állapota megfelelő, vagy javításra, karbantartásra felújításra szorul. Ellenőrizzük hogy a villamos szerelés az akkor érvényes szabványoknak megfelelően lett kialakítva. A helyiség jellegének és tűzvédelmi besorolásának még most is megfelel a villamos kivitelezése.

Az ellenőrzés szemrevételezésből, műszeres vizsgálatból és minősítő irat készítéséből áll.

A tűzvédelmi felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolások tisztázása.

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Kinek kötelező a Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat

 • Lakóépületek
 • Kereskedelmi épületek
 • Középületek
 • Mezőgazdasági épületek
 • Lakókocsik
 • Kiállítások, vásárok
 • Ideiglenesen áthelyezhető építmények
 • Szabadtéren elhelyezett minden villamos berendezés

Időszakos ellenőrzés gyakorisága

Az ellenőrzési időket az OTSZ határozza meg naptári napokra:

 • A-B tűzveszélyességi osztályra 3 év
 • C-D-E tűzveszélyességi osztályra 6 év

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkezem.

Tűzvédelmi minősítő irat

Tartalmazza a hol és mire terjed ki a felülvizsgálat A villamos berendezések állapota további használatra megfelelő vagy javítani, felújítani esetleg cserélni kell. Továbbá a javításra konkrét határidőt írunk elő  melynek betartását hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A minősítő iratot minimum kettő eredeti példányban a számlával együtt adjuk át, vagy postán juttatjuk el a megrendelőnek. Külön kérésre digitális formában (pdf) is eljuttatjuk a kész minősítést.

Szabványossági felülvizsgáló

Szabványossági felülvizsgálatot csak az végezhet, aki erősáramú előképzettséggel rendelkezik, és legalább 3 év gyakorlati időt töltött el a szakmában. Elvégezte az Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgáló tanfolyamot és ott sikeres vizsgát tett. Rendelkezik OKJ –s Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója bizonyítvánnyal

Az időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, legyen az akár sürgős is, minden esetben alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez, és gyorsan szakszerűen, határidőn belül elvégezzük a felülvizsgálatot, és elkészítjük a minősítő iratot.